Combo BIGSALE 199k:
+ Nhận 10 ảnh đơn in size 13x18 cm phủ uv & 02 ảnh để ví
+ Chụp 3 bối cảnh cho bé theo phong cách của Candy Studio
+ Tặng file ảnh chọn in chỉnh sửa nén size 1200x900mp
+ Hỗ trợ trang phục, phụ kiện cho bé
+ Áp dụng bé từ 4 tháng đến 5 tuổi - Áp dụng 1 bé 1 gói chụp. 
Bé được tham gia 1 lần trong suốt chương trình diễn ra