Gói chụp SƠ SINH (1) 699.000 vnđ :
 

+ Nhận 01 ảnh ép gỗ phóng cỡ cỡ 30x45 cm
+ Nhận 10 ảnh in giấy cỡ 13x18 cm phủ uv 
+ Bé chụp 3 bối cảnh ( Mẹ được chọn cảnh chụp)

+ Tặng file ảnh chọn in chỉnh sửa nén size 1200x800 mp

+ Tặng toàn bộ file ảnh buổi chụp nén size 1200x800 mp
+ Hỗ trợ trang phục, phụ kiện cho bé miễn phí.
+ Trang phục,phụ kiện an toàn,sạch đẹp và mềm mịn phù hợp da bé sơ sinh.

( Gói áp dụng chụp tại studio.Ba mẹ đặt chụp tại nhà nhắn địa chỉ cụ thể Candy sẽ báo phí đến chụp )

Gói chụp SƠ SINH (2) 1.099.000 vnđ :

+ Nhận 01 ảnh phóng lớn treo tường ép gỗ cỡ 40x60 cm
+ Nhận 01 ảnh để bàn ép gỗ cỡ 15x21 cm

+ Nhận 10 ảnh in giấy cỡ 13x18 cm phủ uv

+ Bé chụp 3 bối cảnh ( Mẹ được chọn cảnh chụp)
+ Tặng 01 cảnh ba mẹ chụp cùng bé miễn phí .

+ Tặng file ảnh chọn in chỉnh sửa nén size 1200x800 mp

+ Tặng toàn bộ file ảnh buổi chụp nén size 1200x800 mp
+ Hỗ trợ trang phục, phụ kiện cho bé miễn phí.
+ Trang phục,phụ kiện an toàn,sạch đẹp và mềm mịn phù hợp da bé sơ sinh.

( Gói áp dụng chụp tại studio.Ba mẹ đặt chụp tại nhà nhắn địa chỉ cụ thể Candy sẽ báo phí đến chụp )


Gói chụp SƠ SINH (3) 1.800.000 vnđ :

+ Nhận 02 ảnh phóng lớn treo tường tráng gương cỡ 40x60 cm

+ Nhận 10 ảnh in giấy cỡ 13x18 cm phủ uv

+ Bé chụp 3 bối cảnh ( Mẹ được chọn cảnh chụp)
+ Tặng 01 cảnh ba mẹ chụp cùng bé chụp miễn phí.

+ Tặng file ảnh chọn in chỉnh sửa full size

+ Tặng toàn bộ file ảnh gốc buổi chụp full size
+ Hỗ trợ trang phục, phụ kiện cho bé miễn phí.
+ Trang phục,phụ kiện an toàn,sạch đẹp và mềm mịn phù hợp da bé sơ sinh.

( Gói áp dụng chụp tại studio. Ba mẹ đặt chụp tại nhà nhắn địa chỉ cụ thể Candy sẽ báo phí đến chụp )