Gói Album –  HẠNH PHÚC ( Cỡ 25x25 cm): Giá 4.000.000đ -> Giảm còn 2.900.000đ

  • In 1 Album 10 tờ ( Tương đương 20 mặt) + Tặng 01 ảnh phóng ép gỗ chất lượng cao 50x75 cm + 01 ảnh phóng ép gỗ để bàn 20x30 cm
  • Bé chụp 7-8 cảnh riêng + 02 cảnh chụp cùng gia đình( Gia đình tối đa 7 người)
  • Tặng  toàn bộ file gốc buổi chụp + file gốc đã chỉnh sửa ảnh in