Gói Album – TÌNH YÊU THƯƠNG ( Cỡ 20x20 cm): Giá 2.700.000đ -> Giảm còn 2.100.000đ

  • In 1 Album 10 tờ ( Tương đương 20 mặt) + Tặng 01 ảnh phóng ép gỗ chất lượng cao 40x60 cm
  • Bé chụp 6-7 cảnh riêng + 01 cảnh chụp cùng gia đình( Gia đình tối đa 7 người)
  • Tặng  toàn bộ file gốc buổi chụp + file gốc chọn in đã chỉnh sửa